מספר טלפון


8402783 - 04 קבלנית לעבודות נמל הדייגים מרחב
8402784 - 04 וכסמן ולנטינה
8402786 - 04 מרכז אוטומציה בע"מ
8402787 - 04 שלמה וייס
8402788 - 04 ציפי קפלן אלישבע בלאט
8402789 - 04 יעקב לחכים