מספר טלפון


8402810 - 04 יתח ברניס ויעקב
8402812 - 04 גרילדג יצחק מלכה
8402813 - 04 כץ כץ הרב חיים
8402814 - 04 ר א תיבם תעשיות בע"מ
8402816 - 04 טופ טכנולוגיות (58) בעמ