מספר טלפון


8402860 - 04 עינבל קידר
8402861 - 04 (פקס) סניף מכירות חיפה
8402862 - 04 קרט אבי ושרי
8402865 - 04 צ'ומקוב ליליה
8402866 - 04 גורג' טויטו