מספר טלפון


8402873 - 04 (פקס) המשביר מחסני אופנה בע"מ
8402875 - 04 גריזלר בנימין
8402876 - 04 שי להורים בית אבות סעודי בע"מ
8402877 - 04 אורן ציפי
8402878 - 04 יוליוס סימון