מספר טלפון


8402880 - 04 סוכר סילביה וקלמן
8402881 - 04 הנפח
8402882 - 04 הנפח
8402885 - 04 איזנשטט גיורא
8402888 - 04 באולינג חוצות המפרץ בע"מ חוצות המפרץ
8402889 - 04 איסבורנו לוציה