מספר טלפון


8402892 - 04 שי להורים בית אבות סעודי בע"מ
8402896 - 04 שי להורים בית אבות סעודי בע"מ
8402897 - 04 שי להורים בית אבות סעודי בע"מ
8402898 - 04 שי להורים בית אבות סעודי בע"מ