מספר טלפון


8402910 - 04 (פקס) סניף מכירות חיפה
8402911 - 04 זאב שדלצקי
8402912 - 04 שפי תעשיות אופטיקה בע"מ
8402914 - 04 אמארא גולן
8402915 - 04 יוקנעם מושבה
8402916 - 04 שירותים '1988' שטיין ליאון מילטון אלקטרוניקה
8402917 - 04 ליאון שטיין
8402918 - 04 דוד חיים ודנה