מספר טלפון


8402920 - 04 בלגולה מיכאל
8402922 - 04 אורטל יעקבי
8402925 - 04 מוחסן אעליה מאג
8402929 - 04 והזדמנויות עיסקיות בע"מ מכרזים