מספר טלפון


8402961 - 04 כהן חיה
8402963 - 04 המשביר מחסני אופנה בע"מ
8402966 - 04 המשביר מחסני אופנה בע"מ
8402968 - 04 מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ
8402969 - 04 מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ