מספר טלפון


8402970 - 04 מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ
8402971 - 04 מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ
8402972 - 04 מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ
8402979 - 04 יוליוס סימון