מספר טלפון


8402981 - 04 בלה זילברמן
8402982 - 04 (פקס) אן או אס בע"מ יבוא ושיווק ציוד חשמל לתעשיה
8402984 - 04 'קניון' החרושת צומת וולקן חוצות המפרץ