מספר טלפון


8402991 - 04 'פקס'
8402992 - 04 מוקד אלמנטר
8402994 - 04 סופר סנטר מגה קרית אתא מרכז ביג כביש הקריות
8402995 - 04 קרית אתא מרכז ביג כביש הקריות
8402996 - 04 קרית אתא
8402998 - 04 קרית אתא