מספר טלפון


8417040 - 04 יעקובינסקי חנה
8417041 - 04 רוזנבלום רבקה
8417042 - 04 טלר אליעזר ומרים
8417043 - 04 שחר גילה ומאיר
8417044 - 04 רודוי יעל ותדמור צילה
8417045 - 04 לשצינסקי תיאודור
8417046 - 04 טל אילנה ויצחק
8417047 - 04 הרשקוביץ שושנה
8417048 - 04 איז'ק מיכאל ומגדה
8417049 - 04 המשביר לצרכן ישראל בע"מ