מספר טלפון


8417090 - 04 פרוטר אוטו אלקטרו בע"מ
8417091 - 04 ענבר צבי ושלומית
8417092 - 04 ברונקש לאה
8417093 - 04 ליאון סולומון
8417094 - 04 ביטון אסתר
8417096 - 04 אהרונוביץ יורם
8417098 - 04 שטיינברג ניוסיה
8417099 - 04 התעשיה חלוצי התעשיה 9 'פקס' חלוצי