מספר טלפון


8417150 - 04 וגמן חנה
8417151 - 04 מיטב הדלתות בצפון בע"מ
8417154 - 04 חיים מערבית קריית
8417155 - 04 שטטר דוד ושרלוטה
8417157 - 04 לתעופה בע"מ שדה תעופה חיפה ארובט חברה ישראלית
8417158 - 04 'פקס'
8417159 - 04 קופרשטיין חיה