מספר טלפון


8417220 - 04 כצנלסון ילנה ובוריס
8417221 - 04 ברוג מאיר
8417222 - 04 פקס) מחסנים) מחסנים פקס) מכירות) מנדלסון ישראל הספקה טכנית והנדסית בע"מ מכירות
8417223 - 04 מרגי מיכאל
8417223 - 04 נוי המפרץ קורן רמי
8417224 - 04 שולמית בן יהודה
8417226 - 04 דסקלו רובין