מספר טלפון


8417232 - 04 (פקס) בני מאלק סוידאן בע"מ
8417236 - 04 טמסטט חגית
8417237 - 04 קרוקוב אשר וחסיה
8417238 - 04 הלן ויהונתן סנקר
8417239 - 04 סטלה זיידנברג