מספר טלפון


8417240 - 04 ישראל אנט ואיזידור
8417241 - 04 כרמל פלסט חיפה בע"מ
8417243 - 04 שכטר הרמן ורבקה
8417244 - 04 איצקוביץ בנו
8417248 - 04 סטופ פלה ושלמה
8417249 - 04 אשר ושולמית אלמלם