מספר טלפון


8417261 - 04 דגן מכוני תערובת של ארגוני הקניות הצפון הגליל אגודה חקלאי
8417263 - 04 וייל אורית ואריה אדריכל
8417264 - 04 מוסינגר אריה ובלומה
8417265 - 04 יעקב אדלשטיין
8417266 - 04 קוצובסקי דבורה
8417267 - 04 יצחק ולימור פנונו
8417269 - 04 ידידיה יהושע ואריאלה