מספר טלפון


8417290 - 04 בן נתן (משה (רודזונצדנבו
8417291 - 04 גלמן מוניש ואינה
8417292 - 04 רוזנטל אסתר
8417293 - 04 אדמונד מרי ואברהם
8417296 - 04 הרט יצחק חברה לבנין בע"מ
8417297 - 04 שוסטר גריגורי ואמה
8417298 - 04 קוטלר איזק ומינה