מספר טלפון


8417310 - 04 גלזר צפורה ושמואל
8417314 - 04 סליבא משאיות
8417314 - 04 סילבא משאיות מוסך נכסים ריאד את זיאד