מספר טלפון


8417320 - 04 אסף יעקב
8417322 - 04 חנג'י מיכאל ובלה
8417324 - 04 דבול שאול ושמחה
8417327 - 04 סלומון אירנה
8417328 - 04 תלמוד תורה חב"ד קרית חיים