מספר טלפון


8417333 - 04 ג'מל מרים ויוסי
8417335 - 04 צרכניות קרית חיים בע"מ המשרד
8417335 - 04 קרית חיים
8417336 - 04 בן שטרית סימה
8417337 - 04 רוט חנן
8417338 - 04 לסרי יונה
8417339 - 04 קהלני אבי