מספר טלפון


8417360 - 04 (פקס) תוצרת מזון ישראלית בע"מ יצרני בלובנד תלמה
8417361 - 04 זאב שטיינמן
8417362 - 04 מוניות החוף עמר פנחס
8417364 - 04 שמעון עמבר
8417366 - 04 רויטלמן ברוניסלבה
8417367 - 04 לנדאו משה
8417368 - 04 פנסי דרינקס בע"מ
8417369 - 04 אינזידלר אברהם