מספר טלפון


8417380 - 04 חזן משה
8417381 - 04 אצל דין סבג חנה מתלבשים
8417381 - 04 חנה'מתלבשים אצל דין סבג חנה סבג
8417382 - 04 מלובני בנימין
8417383 - 04 דהן דוד חשמלאי
8417384 - 04 פישל צבי
8417385 - 04 לוי יעקב ומירי
8417386 - 04 החוף עמר פנחס
8417386 - 04 מוניות החוף עמר פנחס
8417388 - 04 (פקס) יציקות פינקלשטיין בע"מ