מספר טלפון


8417460 - 04 יעקובוביץ פסיה
8417462 - 04 כרמלי יהודה בע"מ
8417464 - 04 אמר יצחק
8417465 - 04 קוזיה דוד אלוני יורי