מספר טלפון


8417482 - 04 משולם עודד
8417483 - 04 אלבוים משה ויפה
8417489 - 04 קרויטורו שפרינצה ושמואל