מספר טלפון


8417510 - 04 טיקוצקי אילנה ומרדכי
8417512 - 04 מורד ד"ר עזרא רופא נשים וחיה
8417513 - 04 גרשון ורחל ינושקביץ
8417516 - 04 סגל זאב וצביה
8417517 - 04 גרוס אפרים
8417518 - 04 קנטרוביץ צביה ויעקב