מספר טלפון


8417521 - 04 בן אוליאל שמחה
8417522 - 04 לוין יוסף
8417524 - 04 מנדלבאום מאיר וארנה
8417525 - 04 שטיינברג דוד ורבקה
8417526 - 04 וטורי יוסף ושושנה
8417527 - 04 וסרקרוג שמואל מרפא שיניים
8417528 - 04 ניניו לוקו
8417529 - 04 כהן משה ובתיה