מספר טלפון


8417530 - 04 סנדר ארתור
8417531 - 04 אסרף חנניה
8417532 - 04 ארנונה מנהל אגף הקריות מזרחי דוד
8417532 - 04 קרית חיים מועצת משנה רובע ק חיים
8417533 - 04 עמבר שלמה
8417535 - 04 רוזנברג יונה
8417536 - 04 דנקו למינציה חב' בע"מ
8417539 - 04 לקס שמחה