מספר טלפון


8417550 - 04 יצחק וצפורה קליין
8417551 - 04 אבוהב יצחק
8417553 - 04 אזולאי יעקב וחנה
8417554 - 04 לכט דוד
8417554 - 04 מוסך הפחחים בע"מ
8417554 - 04 הפחחים בע"מ
8417555 - 04 איליאגוייב לובה
8417557 - 04 וייס אורנית
8417558 - 04 קור חדש בע"מ
8417559 - 04 גרשגורן יוסף