מספר טלפון


8417561 - 04 דרבקין דוד ומרים
8417564 - 04 כגן לינה
8417565 - 04 שרה ניסר
8417566 - 04 'פקס'
8417568 - 04 פקס) הנהלת) החברה