מספר טלפון


8417571 - 04 זרביב הרבט
8417572 - 04 זגורי דוד
8417574 - 04 קלינשטרן פני ויעקב
8417577 - 04 מרגי מירי וחיים
8417579 - 04 סגל יעקב ואורית