מספר טלפון


8417590 - 04 פכטר כרמי ומנחם
8417591 - 04 דרור שושנה ואביהו
8417592 - 04 צפורה וזאב צימרמן
8417594 - 04 ברעם יצחק
8417595 - 04 שפירא רבקה
8417596 - 04 פרי דוד
8417597 - 04 גילה אורון
8417598 - 04 פיריאטינסקי בוריס