מספר טלפון


8417621 - 04 גבעון ח ר בע"מ
8417625 - 04 נקש אסתר
8417627 - 04 אידה קופרניק
8417628 - 04 פרנקו מרדכי ובתיה