מספר טלפון


8417680 - 04 סאסו מיכאלה
8417681 - 04 סימון מרגרטה ושמעון מרדכי
8417684 - 04 יהושע אליעזר
8417685 - 04 בלוך שמעון
8417687 - 04 קריגר מנחם
8417689 - 04 כהן אסתר וישראל