מספר טלפון


8417690 - 04 גינדי עזרא
8417691 - 04 שפירא דלילה ואליעזר
8417692 - 04 דיין תעשיות (4891) בע"מ
8417697 - 04 הולנד יוסף ואלה