מספר טלפון


8417701 - 04 מאיר עמוס ואריאלה
8417702 - 04 וייצמן אברהם
8417707 - 04 ספיד קאר חיפה בע"מ
8417708 - 04 ישראל צביה