מספר טלפון


8417711 - 04 לנובסקי יותם גיר אוטומט
8417712 - 04 פקס) פינקלשטיין) עפרה ופאול
8417713 - 04 אברהם ויפה נפתלוביץ
8417715 - 04 סימפרו בע"מ
8417716 - 04 שלמה ובתיה פוצ'בה
8417719 - 04 שלב שווק מוצרי בניה בע"מ