מספר טלפון


8417720 - 04 המשביר
8417721 - 04 שפר מרדכי
8417722 - 04 מזרחי שרה ונתן
8417723 - 04 ולדימיר פינקל
8417724 - 04 זיביצקי הנריק ואנטונינה
8417725 - 04 לאל רבקה
8417728 - 04 חיימוביץ יוסף
8417729 - 04 אלדי כרמלה ורפי