מספר טלפון


8417740 - 04 בוריס רופא כירורג וד"ר אנה רופאה איזנשטיין ד"ר
8417741 - 04 פייביש בנו
8417745 - 04 גליק גארטרוד פילישי
8417746 - 04 אסתר פדידה
8417747 - 04 הפוטה קלוד ואביטל
8417749 - 04 דרהם ראובן ואורלי