מספר טלפון


8417770 - 04 שרייר יעקב ומינה
8417772 - 04 ולדיסלאב ימבולטוב
8417774 - 04 דואני פנחס
8417776 - 04 אדלמן מרים וישראל
8417777 - 04 שלונצ'יק סופיה
8417778 - 04 הרוש חיים