מספר טלפון


8417810 - 04 חיים מזרחי
8417811 - 04 הנהלת המשק
8417812 - 04 אדוני ברכה ומנחם
8417813 - 04 פוקס ורדה ובנימין
8417814 - 04 פוקס שלמה ותרזה
8417815 - 04 מזרחי יעקב ויהודית
8417816 - 04 קורץ אברהם
8417817 - 04 צייזלר מאיר
8417818 - 04 כהן בנימין מורה לנהיגה ומזל
8417819 - 04 נטליה קובלרצ'יק