מספר טלפון


8417841 - 04 פוליקר משה סוכנות דודי שמש וחשמל
8417842 - 04 ונגיארקו רוסה ואברהם
8417843 - 04 גנון דוד מצה זו
8417844 - 04 הולנדר בנאי בע"מ
8417845 - 04 קליפר אמיל וסלי
8417847 - 04 חלפון אילנה
8417849 - 04 איסרל מלכה ויהושע