מספר טלפון


8417850 - 04 רפאל דנקנר
8417852 - 04 עזרא אורה וחזי
8417853 - 04 עדני משה
8417854 - 04 ישראל דליה וחיים
8417856 - 04 ריבקוב יוסף
8417857 - 04 גולן ישעיהו
8417858 - 04 נויהאוז אריה וחנה
8417859 - 04 ש שת צוקרמן בני וחוה