מספר טלפון


8417895 - 04 טל דוד
8417896 - 04 גולדשטיין קארל