מספר טלפון


8417901 - 04 רדו מנחם
8417902 - 04 גניה ושמואל נמנצינסקי
8417905 - 04 בכר אלברט ויהודית
8417906 - 04 אסאו ג'ק ועמנואלה
8417907 - 04 צברלינג מנחם ויוסף
8417908 - 04 רחל ברטלר