מספר טלפון


8417911 - 04 וייסרברג מיכאל ופיצ'בסקי מריצ'קה
8417912 - 04 הדר ציפי ושלומי
8417913 - 04 ביח"ר לצרכי מזון מטע"
8417914 - 04 "מטע ביח"ר לצרכי מזון
8417916 - 04 קרס יפה ודב
8417917 - 04 סופר בן שושן בע"מ
8417918 - 04 קוטיקוב מיכאל ונינה
8417919 - 04 שטיין ליאון