מספר טלפון


8417920 - 04 בריל מאיר ביח"ר לתריסים פלסטיים
8417921 - 04 בטיחות בתנועה בע"מ
8417923 - 04 אחזקה 'פקס' מחלקת
8417927 - 04 שפירא אביגיל ויהושע
8417929 - 04 לופו אמיליה וולנטין