מספר טלפון


8417930 - 04 מחלקת אחזקה
8417931 - 04 יהודה שיווק בע"מ ח ש
8417934 - 04 מדר אליס וצבי
8417935 - 04 רובל יוסף וצילה
8417936 - 04 בור לאה והרי
8417937 - 04 מרואני חוה ואברהם
8417938 - 04 רענן גבריאל